Usługi dla osób fizycznych

Prawnik rozwód Opole

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych rozwiązując najistotniejsze problemy z następujących dziedzin:

Prawo cywilne:

 • reprezentacja Klientów przez sądami wszystkich instancji
 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie umów
 • windykacja należności
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy spadkowe
 • sprawy o eksmjsję
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za krzywdę
 • ochrona praw autorskich
 • ochrona dóbr osobistych
 • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego

  Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy alimentacyjne
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem i kontaktami
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki)
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

  Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi
 • przygotowywanie zażaleń od postanowień i odwołań od decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Leave a Comment