507355402 info@bslegal.pl

Parę słów o nas

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń, zastępowanie Klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach, reprezentowanie Klienta przed Sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, pism procesowych, podań, wniosków, środków odwoławczych.

Kancelaria w swych działaniach stara się brać pod uwagę wszelkie możliwe aspekty prawne sprawy, które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Klienta i w należyty sposób zabezpieczać Jego interesy. Swoje usługi Kancelaria świadczy na terenie całego kraju zwłaszcza prowadząc sprawy związane z procesami sądowymi.

Usługi prawne świadczone w naszej Kancelarii cechuje wysoka jakość, która oznacza terminowe, rzetelne, kompleksowe i fachowe rozwiązanie problemu prawnego. Jest ona rezultatem starannego przygotowania wspólników Kancelarii do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód radcy prawnego.

Założyciele Kancelarii radca prawny Krzysztof Bukowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkiem Opolskiej Izby Radów Prawnych W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawną obsługą inwestycji oraz wierzytelności, a także prawem rodzinnym oraz roszczeń odszkodowawczych w pełnym zakresie.